top of page

Dům u Rotta, rekonstrukce památkově chráněného objektu

investiční náklady: 80 mil. Kč

ve spolupráci s Lewis and Hickey

HARD ROCK CAFE /

Hard rock cafe inc. , USA

bottom of page