top of page

koncept začlenění řeky do struktury města - Praha

rozvoj a využití vltavských náplavek

ve spolupráci s Lewis and Hickey

 MĚSTO A ŘEKA - NÁPLAVKY /

Útvar rozvoje města , Praha

 

bottom of page