top of page

paláce Dlouhá - pasáž a luxusní byty

investiční náklady: 20 mil. Kč ( pasáž )

ve spolupráci s Lewis and Hickey

DLOUHÁ 39 /

FIM  development Group

bottom of page