top of page

koncept začlenění řeky do struktury města - Praha

generální podklad pro další rozvojové plány města

ve spolupráci s Lewis and Hickey

 MĚSTO A ŘEKA - VLTAVA /

Útvar rozvoje města , Praha

 

bottom of page